Pracovná zdravotná služba

  Aktuálne zmeny v oblasti PZS:

V zmysle novely zákona č.  č. 355/2007 Z.z.  majú všetci zamestnávatelia povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú služby.  Táto povinnosť sa  vzťahuje nielen na zamestnancov, ktorí  vykonávajú rizikové práce (kat. III. a IV.) ale aj na zamestnancov zaradených do I. a II. kategórie, kde patria napríklad aj zamestnanci v administratíve, zamestnanci vo výrobných oblastiach.

 

Na koho sa povinnosť zabezpečiť  PZS vzťahuje?

Na všetkých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov, napr:

SZČO – živnostníci  (povinnosť sa týka aj živnostníkov, ktorí zamestnávajú čo i len jedného zamestnanca)

- právnické osoby  (povinnosť sa týka aj spoločností s ručením obmedzeným, ktoré zamestnávajú čo i len jedného zamestnanca)

   

Potrebujete viac informácií, cenovú ponuku? 

Radi Vám ich poskytneme: 

Tel:       046/5113 101

E-mail:  pzs@uniklinika.sk

 

K vypracovaniu cenovej ponuky prosíme o vyplnenie a zaslanie dotazníka: 

Dotazník - pre menších zamestnávateľov

Dotazník - pre väčšie firmy

 

            Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi

  • je držiteľom oprávnenia  na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby č. OPPL-2999/2009-Oj vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 9.4.2009.
  • má  skúsený tím odborníkov v oblasti PZS
  • disponuje moderným prístrojovým vybavením
  • poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni.