Magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia - Siemens Symphony 1.5Tesla

Spektrum celotelových vyšetrení (hlava, chrbtica, brušné orgány, orgány malej panvy, mäkké časti, kĺbne štruktúry, cievy)

Tlačivá k MR

 

Potrebujete rýchlo MR vyšetrenie?

Medicínsko-diagnostické  centrum Uniklinika ponúka pre samoplatcov možnosť skorého MR vyšetrenia.
Cena za vyšetrenie jedného orgánového systému je 150, - €. Príplatok za natívne  vyšetrenie ciev mozgu 60,- €.
/vyšetrenie bez podania kontrastnej látky/.

 

Vyšetrenia aj po pracovnej dobe

Informácie o MR vyšetrení pre samoplatcov:
Vyšetrenie je na žiadosť pacienta po konzultácii s lekárom MR.
K vyšetreniu nie je vo väčšine prípadov potrebná žiadanka, postačuje aktuálny nález z vyšetrenia u odborného lekára.

 

Objednávanie:
Objednáva sa osobne v Centre zobrazovacích metód. K objednaniu je potrebné priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle: 046/5113 116.

Informácie na stiahnutie