Centrum zobrazovacích metód

Centrum zobrazovacích metód je komplexné rádiodiagnostické oddelenie s magnetickou rezonanciou, priamou digitálnou rőntgenografiou a celotelovou ultrasonografiou.

Plne digitalizované centrum, bez mokrého vyvolávacieho procesu, kde je snímková dokumentácia archivovaná v digitálnej forme, kde popis aj vyhodnocovanie snímok sú spracovávané na vysokokvalitných medicínskych monitoroch, je predpokladom kvalitnej diagnostiky.

Centrum zobrazovacích metód je implementované v informačnom systéme UNIKLINIKY, využíva certifikovaný archivačný systém PACS a T3 komunikačné centrum - medzi Centrom zobrazovacích metód a jednotlivými ambulanciami prebieha:

  • vzájomná výmena snímkovej a textovej dokumentácie a zároveň funguje aj
  • externá textová a snímková komunikácia so zdravotníckymi zariadeniami na celom území SR, ČR aj v zahraničí, čím centrum jednoznačne spĺňa požiadavky špičkových pracovísk v rámci Európy.

Centrum je vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou:

 

 

Magnetická rezonancia Siemens Magnetom Essenza 1.5 Tesla 

 

 

 

 

             

 

 

 

Ultrasonografia - Siemens Acuson Antares

 

 

Digitálny RTG - Siemens Multix Fusion      

 

 

 

 

 

 Pracovisko sa nachádza na prízemí budovy.