Centrum fyziatrie a liečebnej rehabilitácie

Centrum vybavené najkvalitnejšími prístrojmi, poskytuje komplexnú diagnostickú, preventívnu a liečebnú rehabilitačnú starostlivosť s využitím moderných prístupov v rehabilitácii:

  • poúrazových a pooperačných stavov pohybového systému
  • funkčných porúch pohybového aparátu
  • pri neurologických ochoreniach
  • pri reumatologických a ortopedických ochoreniach
  • pri osteoporóze
  • pri ochoreniach cievneho systému
  • pri funkčných poruchách urogenitálneho (močovo-pohlavného) traktu - funkčná sterilita (neplodnosť) a inkontinencia (neudržanie moču)

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zachovávajú pracovníci ku klientom individuálny prístup.
Rehabilitačnú liečbu je možné absolvovať aj formou výberu ponúkaných balíkov služieb podľa požiadaviek klientov v súvislosti so zdravotnými ťažkosťami a na základe odporúčania zdravotníckych odborníkov.
Centrum je vybavené najmodernejším zariadením, disponuje erudovaným tímom pracovníkov, spolupracujúcich s ostatnými špecialistami Unikliniky, zabezpečujúc tak včasnú a účinnú liečbu.

Pracovisko sa nachádza na 2. poschodí budovy.