Uniklinika - zdravie nás spája

Medicínsko diagnostické centrum UNIKLINIKA KARDINÁLA KORCA v Prievidzi je novovybudované  zdravotnícke pracovisko vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou.

Uniklinika kardinála Korca je zdravotnícke zariadenie vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou, ktoré sa dostupnosťou a rozsahom nadštandardných vyšetrení radí k popredným pracoviskám na Slovensku a kvalitou služieb prevyšuje celoeurópsky štandard.

Ponúka komplexné preventívne prehliadky zamerané na včasnú diagnostiku civilizačných ochorení – najmä srdcovocievnych, nádorových a metabolických, ako aj ochorení, ktoré vznikajú dôsledkom práce v rizikových profesiách. Súčasťou zariadenia je aj moderná lekáreň.

 

Novinky v portfóliu UNICENTRA